Activiteiten 2014

April-Mei: De 5e StAP-reis van 26 April tot 18 Mei 2014

In het jaar 2014 werd er na 5 jaar wederom een reis naar Kenia, Oeganda en Tanzania de z.g. StAP landen gemaakt.

De 4 reizigers waren de toenmalige voorzitter Anneke Westerhof, Anna Poot  herself, de ambassadeur van StAP, Maarten van Dorp de penningmeester en Anke Kuiper , algemeen bestuurslid. Zoals door de jaren heen gebruikelijk, werd de reis op eigen kosten gemaakt. Bij een aantal ontmoetingen met principal tutors en met studenten werd opgemerkt hoe uniek het was, dat de bijna 85 jarige Anna Poot, voor een gedeelte de reis zelf meemaakte. De begroetingen, met name die met An, waren hartverwarmend.
Doel van de reis was het contact leggen met principal tutors, en met studenten en afgestudeerden die door StAP zijn ondersteund.  De contactpersonen, maar ook verschillende docenten gaven informatie over de laatste ontwikkelingen in het curriculum. Bij verschillende ontmoetingen kwamen de millenniumdoelen 4 en 5: het terugdringen van moeder- en kindsterfte, aan de orde.

Mei: Presentatie Rotary afd. Den Haag

Op 20 mei 2014 waren we te gast bij de Rotary afdeling in den Haag, Lange Voorhout. We konden , net terug van ons StAPreis , onze meest recente ervaringen vertellen, waaruit bleek hoe onze contacten ons sterkten in de zinvolheid van de doelstelling van StAP.

Oktober: Symposium

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de stichting is op 11 oktober 2014 een symposium gehouden. Dit vond plaats op de Hogeschool Utrecht in het gebouw van de faculteit gezondheidszorg. Ruim 60 deelnemers (donateurs, studenten verpleegkunde en andere belangstellenden) woonden deze middag bij.

Het symposium ging over de Millenniumdoelen 4 en 5  (betrekking hebbend op moeder en kindsterfte) en de vraag welke (bescheiden) bijdrage de Stichting hieraan zou kunnen geven.