Activiteiten 2015

– Lezingen op diverse locaties door An Poot
– Boekenverkoop aan de Hogeschool van Utrecht
– Gesprek met bestuursleden van de Stichting Sint Anna over de StAP doelstellingen en sponsoring
– Overleg met de Verloskunde Academie in Rotterdam met het oog op praktijkopdrachten waar StAP opdrachtgever kan zijn.
– Gesprekken met de Haagse Hogeschool over uit te voeren projecten van studenten. N.a.v. deze gesprekken heeft StAP een projectvoorstel gedaan en daarmee zijn 4 groepen studenten aan het werk gegaan.