Aktiviteiten 2011

Februari: Lezing bij Rotary Voorschoten- Leidschendam

Op 1 februari werd er door 2 bestuursleden bij de Rotary Voorschoten -Leidschendam een lezing gegeven over de Stap. De Stichting Anna Poot mocht van deze Service organisatie financiele ondersteuning ontvangen voor de opleiding van enkele verpleegkunde studenten in Afrika.

Maart: Terugblik voorlichtingsmiddag StAP in de Kruiskerk Amstelveen

Op 31 maart waren wij, Anna Poot de oprichtster van de Stichting Anna Poot en ik de voorzitter Anneke Westerhof aanwezig bij een bijeenkomst in de kruiskerk in Amstelveen om een presentatie te geven over de stichting. Een gemêleerd gezelschap van oudere dames en heren waren aanwezig en zeer geïnteresseerd in het werk van de stichting. Vele van deze mensen kenden An zelf van de kerk en de activiteiten daar om heen. Ieder jaar is de StAP een van de vaste diaconale doelen van de Kruiskerk gemeente. Na een korte introductie waren wij in de gelegenheid wat over de stichting te vertellen en waar we voor staan en wat we precies doen. Aan de hand van een PowerPoint presentatie lieten we beelden zien van ons bezoek aan Kenia, Uganda en Tanzania waar we veel studenten en hoofden van de opleidingen hebben ontmoet. Er kwamen een aantal vragen uit de zaal met name gericht op hoe we de selectie van de studenten doen en of ze na hun studie ook werk vinden. Na afloop was het mogelijk om nog een donatie te maken aan de stichting en dat werd door velen gedaan. De totale opbrengst was: 141 Euro. Hartelijk bedankt daarvoor.

Mei: Verslag bezoek aan Malawi

In de eerste week van mei was ik Anneke Westerhof (voorzitter van de Stichting Anna Poot) in de gelegenheid een bezoek te brengen aan een viertal studenten in Malawi.

Sinds twee jaar ondersteunt onze stichting vier studenten aan de St Joseph Nursing College in Libwe dat ligt vlak bij Blantyre een grote plaats in het zuiden van Malawi. Op woensdag 11 Mei werd ik s’morgens om 9.00 uur verwacht door het hoofd van de opleiding Rose Wasili.

Met haar had ik eerst een gesprek over de stichting Anna Poot het ontstaan ervan en het doel met betrekking tot de opleiding van verpleegkundige. Zij vertelde dat er in het gebied waar hun opleidingsschool staat nog veel jonge meisjes zijn die niet in staat zijn zelf hun opleiding te bekostigen, ondanks dat de overheid iets bijdraagt in de studie kosten. Het is te duur en vaak zijn de meisjes thuis nodig voor de zorg van andere familieleden. Verheugt waren ze dus enkele jaren geleden te horen dat er een stichting was die verpleegkundigen in opleiding wil helpen bij de financiering van hun studie. Daarna besloot Rose een aanvraag te doen voor een paar studenten met succes. Nu dus op deze dag zal ik de vier studenten die door de Stichting Anna Poot worden ondersteunt ontmoeten, één van hen een mannelijke student is van ver gekomen omdat hij al klaar is met de opleiding en daarna werk heeft gevonden in het noorden van Malawi, de andere drie vrouwelijke studenten zijn nog met hun opleiding bezig.

Het was heel bijzonder elkaar te ontmoeten, de studenten waren erg verlegen en ook wel iets nerveus. Nadat ik wat over de stichting had verteld en zij iets over zichzelf kregen ze een evaluatie formulier met wat vragen over hoe ze in contact waren gekomen met de stichting. Daarna hebben we nog wat foto’s gemaakt en heb ik nog wat van de school gezien vervolgens hebben we afscheid genomen met de hoop elkaar over een paar jaar weer te mogen ontmoeten.

Anneke Westerhof

Mei: Dag van de verpleging 12 mei 2011 ‘Dare to be different’

Op 12 mei wordt elk jaar de Dag van de Verpleging gevierd. Een aantal bestuursleden van de StAP; Rabiath, Anke, Rita en Yvonne, hebben tijdens deze dag op de Hogeschool van Utrecht (HU) meerdere malen een presentatie gegeven over de StAP. Edwin, secretaris van de StAP, was ook de gehele dag aanwezig, als docent van de HU, DJ en als bestuurslid van de StAP.
De dag wordt altijd feestelijk gevierd op de HU met o.a. taart, verschillende stands van beroepsverenigingen, een DJ en allerlei workshops en lezingen. Studenten kunnen zich dan inschrijven voor de workshops en lezingen en maken op deze manier kennis met organisaties, kennis etc. die gerelateerd is aan hun toekomstige beroep.

Het doel van onze presentatie was het overbrengen van kennis over, inzicht in de StAP en te proberen om meer verbondenheid te creëren tussen verpleegkunde studenten in Nederland en verpleegkunde studenten in ontwikkelingslanden. Er werd gesproken over het doel van de StAP, hoe we het doel proberen te bereiken, wie er in aanmerking komen voor financiële ondersteuning en waarom etc. Ook werd er gesproken over hetgeen verpleegkunde studenten hier in Nederland kunnen leren van verpleegkunde studenten uit ontwikkelingslanden, en dus niet alleen andersom. Studenten kregen de gelegenheid vragen te stellen en hun eigen ervaringen uit te wisselen met ons, medestudenten en aanwezige docenten.

De Dag van de Verpleging heeft elk jaar een ander thema op de HU. Dit jaar was het thema: ‘Dare to be different’. Wij hebben ons afgevraagd wat de StAP anders maakt dan andere organisaties en Stichtingen. Volgens ons is dat het feit dat de StAP aan de basis begint van een ontwikkelend individu in o.a. afgelegen gebieden, namelijk; scholing. Goed geschoolde individuen (verpleegkundigen) hebben meer kans op de arbeidsmarkt en zijn daarom over het algemeen economisch zelfstandig. Goed geschoolde verpleegkundigen werken mee aan betere gezondheidszorg waardoor o.a. minder mensen voortijdig of zelfs onnodig overlijden. Goed geschoolde vrouwen zijn rolmodellen en ook is gebleken dat zij beter voor hun kinderen zorgen.

De viering van de Dag van de Verpleging op de HU was een leuke en leerzame ervaring. Wellicht kunnen we volgend jaar elders een presentatie geven over de StAP op de Dag van de Verpleging!!

November: Lezing bij de Soroptimisten Voorburg/Rijswijk.

In november werden er enkele bestuursleden uitgenodigd voor een lezing bij de Soroptimisten Voorburg/Rijswijk. De afdeling heeft een financiele bijdrage toegezegd om verpleeg- en verloskundestudenten op te leiden in Afrikaanse landen