Organisatie

De stichting bestaat uit een bestuur van momenteel vijf leden en is grotendeels gevormd uit mensen uit de gezondheidszorg.Jaarlijks wordt vier keer vergaderd, waarin de aanvragen worden beoordeeld of zij aan de doelstellingen van de StAP voldoen. Aan het einde van het jaar ontvangen donateurs en belangstellenden de ‘KERSTGROET’, waarin een jaaroverzicht en financiële verantwoording is opgenomen.