Over ons

De StAP is opgericht op 10 juli 1989. Zij is het afscheidscadeau dat aan mw. A. Poot, oud-directeur van de Valeriuskliniek te Amsterdam, werd aangeboden bij het bereiken van de VUT-gerechtigde leeftijd.

Mw. Poot bepaalde dat de stichting ten doel zou hebben het bevorderen van het opleiden van verpleegkundigen in ontwikkelingslanden. Dit gebeurt zowel door financieel ondersteunen van individuen die een verpleegkundige opleiding willen volgen als door het materieel ondersteunen van opleidingsinstituten.

Mw. Poot werd zelf voorzitter van de stichting. Zij is in 2004 afgetreden als voorzitter, waarna Anneke Westerhof de voorzittershamer heeft overgenomen. In 2015 trad zij af, waarna Edwin Hagenbeek haar taak overnam. Inmiddels is het vijfde lustrum achter de rug. Dit werd gevierd met een symposium in de Hogeschool Utrecht afdeling gezondheidszorg, met als onderwerp “de millennium doelen” met de focus op moeder en kind sterfte.

Save the Date!! 
Dit jaar 2019 op 16 november 2019 zal het 6e symposium worden georganiseerd, waarin we vieren dat StAP 30 jaar bestaat. Het thema is “StAP in the future”. Het symposium zal plaatsvinden in Utrecht, locatie Hogeschool Utrecht in de Uithof.

Nadere berichtgeving hierover volgt na de zomerperiode