Over ons

De StAP is opgericht op 10 juli 1989. Zij is het afscheidscadeau dat aan mw. A. Poot, oud-directeur van de Valeriuskliniek te Amsterdam, werd aangeboden bij het bereiken van de VUT-gerechtigde leeftijd.

Mw. Poot bepaalde dat de stichting ten doel zou hebben het bevorderen van het opleiden van verpleegkundigen in ontwikkelingslanden. Dit gebeurt zowel door financieel ondersteunen van individuen die een verpleegkundige opleiding willen volgen als door het materieel ondersteunen van opleidingsinstituten.

Mw. Poot werd zelf voorzitter van de stichting. Zij is in 2004 afgetreden als voorzitter, waarna Anneke Westerhof de voorzittershamer heeft overgenomen. In 2015 trad zij af, waarna Edwin Hagenbeek haar taak overnam tot eind 2019. Inmiddels is het zesde lustrum achter de rug. Dit werd gevierd met een symposium in de Hogeschool Utrecht afdeling gezondheidszorg, met als onderwerp :30 jaar Stichting Anna Poot,: “Een StAP in de toekomst, van verleden, heden naar de toekomst”. De focus was op actualisering van de missie, door te werken aan meer onderlinge betrokkenheid tussen de landen middels een digitaal platform. Dat houdt in dat ook de website een facelift zal krijgen.