Gezocht: Penningmeester !

 Stichting Anna Poot (StAP) zoekt op korte termijn een penningmeester.

Stichting Anna Poot (met ANBI status) heeft als doel ‘’het opleiden van verpleegkundigen en verloskundigen in ontwikkelingslanden door middel van het toekennen van studiebeurzen’’. De stichting heeft zich ontwikkeld tot een kleine maar financieel gezonde organisatie die met eigen middelen haar doelstellingen kan realiseren.

Missie

Het stimuleren van de zelfredzaamheid van jonge mensen, die door middel van een opleiding in de verpleegkunde/verloskunde, zich een positie kunnen verwerven waardoor zij hun gezin/familie kunnen onderhouden. Indirect  richt de stichting zich op deze manier ook op het verbeteren van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden, in het bijzonder in Afrika.

Wat  is de taakinhoud?

 • Het op een overzichtelijke en efficiënte wijze bijhouden van de boekhouding van StAP in nauwe samenwerking met de secretaris.
 • Uitvoeren van de binnenlandse en buitenlandse betalingen.
 • In samenwerking met de secretaris afstemmen over de betalingen aan de gesponsorde studenten via de opleidingsscholen.
 • Registreren en coderen van de inkomsten en uitgaven
 • Deelnemen aan de bestuursvergadering
 • Het geven van periodieke overzichten van de in-en uitgaven aan het bestuur en in het jaarverslag
 • Bijhouden van het bestand van betrouwbare buitenlandse banken
 • Onderhoud contacten op financieel gebied met de diverse donateurs

Wij zoeken iemand die:

 • Het leuk vindt om zijn kennis op het gebied van financiële administratie in te zetten voor Stichting Anna Poot.
 • Bij voorkeur ervaring heeft met het penningmeesterschap van een vereniging en/of vrijwilligersorganisatie
 • Kennis heeft van boekhouden bij voorkeur met behulp van Excell of een ander boekhoudkundig programma
 • Betrokkenheid voelt bij de StAP en de doelstellingen van de stichting

Wij bieden

 • Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarin je werkt in een enthousiast team van collega-bestuursleden. 

Het bestuur van StAP heeft de volgende taken:

 • Het StAP mandaat beheren en specifieke taken coördineren
 • De financiën beheren middels doelmatige en transparante bedrijfsvoering
 • Overzicht houden van verpleegkunde/verloskunde studenten die voorzien zijn in studiebeurzen
 • Contacten onderhouden met verpleegkundige opleidingsscholen en steun geven aan verpleegkunde/verloskunde studenten middels het toekennen van studiebeurzen
 • Het bevorderen van solidariteit van studenten in Nederland met studenten in Afrika.
 • Donoren werven ten behoeve van de StAP (fondsenwerving)
 • Communicatie onderhouden met donoren

Huidige samenstelling en profiel van het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit 7 leden te weten een voorzitter, penningmeester, secretaris en vier leden. De leden van het bestuur hebben verschillende achtergronden en professionele ervaring en kennis. Zij werken in hoge mate complementair om als geheel de verschillende taken adequaat te kunnen vervullen. Het bestuur heeft brede kennis op gebied van het ontwikkelingswerk, in de gezondheidssector en onderwijs, in Afrika en in de wereld. Ook is er kennis over onderwijs in Nederland.

Er zijn per jaar 4 bestuursvergaderingen (4x 1 avond) en 2 beleidsvergaderingen (2 zaterdagen).

Bijzonderheden  

Gezien de inhoud van de functie is een voorwaarde dat kandidaten een Verklaring Omtrent Gedrag (specifieke financiële dienstverlening) kunnen overleggen. De kosten hiervan worden door StAP

Interesse of vragen?

Heb je belangstelling voor deze functie of nog vragen? Stuur je vraag of je motivatie met CV naar

Edwin Hagenbeek (voorzitter Stichting Anna Poot) of naar info@StichtingAnnaPoot.com .
Tel: 06-10063584
E-mail; edwin@nfg.nl

 

 

 

 

 

Dweilmeisje werd directrice

Anna Poot, van dweilmeisje tot directrice
anna-poot-dweilmeisjeJuf, secretaresse of verpleegster; dat waren de gangbare beroepen voor meisjes die halverwege de vorige eeuw een vervolgopleiding wilden doen. Anna Poot koos vol overtuiging voor de verpleging en heeft daar nooit spijt van gehad. Van 1949 tot 1989 werkte ze in verschillende functies in de psychiatrie. In die vier decennia is er duizelingwekkend veel veranderd in de zorg voor psychiatrische patiënten. An maakte al die veranderingen van dichtbij mee en vertelt erover in dit boek.

Titel: Anna Poot, van dweilmeisje tot directrice
Jaar: 2016
Uitgeverij: Boekenbent.com
Bestellen: via info@judithvanderstelt.nl
Prijs: € 12,50