Home

Over ons

Het bestuur van de stichting bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers. Alle bestuursleden hebben beroepsmatig een binding met de gezondheidszorg en in de meeste gevallen met Afrika. 

Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden:

Emma Struis

Voorzitter

Sinds 2014 ben ik bestuurslid van Stichting Anna Poot en sinds 2020 heb ik het stokje van de voorzitter overgenomen en met ik bestuursvoorzitter. Ik werkte als HBO verpleegkundige in verschillende zorgsectoren, zowel in Nederland als Afrika. Tijdens mijn verblijf in Afrika ben ik ook verloskundige geworden. Momenteel werk ik Verpleegkundig Specialist GGZ bij GGZ Centraal en is docent Verpleegkunde op de HBOV van Avans Hogeschool. Ik heb me verbonden aan StAP om de connectie met Afrika met collega’s en studenten daar te houden, en hen ook de kans te geven om verpleeg- of verloskundige te worden. Ik houd me naast het voorzitterschap met name bezig met  fondsenwerving. 

Ellen Tromp

Penningmeester

In het najaar van 2018 ben ik op uitnodiging van Emma Struis bij een bestuursoverleg van Stap aangesloten, er werd namelijk al langere tijd gezocht naar een nieuwe penningmeester. Onbevangen, zonder financiële ervaring en zonder ‘Afrika’ -ervaring heb ik vervolgens de taken van de oud-penningmeester (Maarten van Dorp) overgenomen. Met cijfertjes kan ik goed overweg (ik ben epidemioloog) en met ‘kwetsbare’ groepen  heb ik grote affiniteit (aandachtsgebied van mijn werk bij de GGD, ik heb een gezondheidsproject in Papua Nieuw Guinea en vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk Nederland gedaan). 

Karen Spekhorst

Secretariaat

Als verpleegkundige heb ik 10 jaar in Afrika gewerkt. In die tijd is mijn hart sneller gaan kloppen voor dit continent waar de mensen ondanks alle strubbelingen die ze tegenkomen positief blijven. Naast het werk als verpleegkundige werk al 30 jaar in het onderwijs. 

De visie dat educatie mensen de middelen geeft om zelf vorm te geven aan het leven maakt dat ik mij inzet voor de stichting Anna Poot Het lijkt zo vanzelfsprekend dat je onderwijs krijgt maar ik heb ervaren dat dit niet zo is. Daarnaast denk ik dat door van elkaar te leren er een dialoog op gang kan komen tussen verpleegkundigen en zo van elkaar geleerd kan worden.

Arina van Mierlo

 Sinds 1992 werk ik als HBO-verpleegkundige in de GGZ. Vanaf 2000 combineer ik mijn werk als verpleegkundige met dat van praktijkopleider/ docent verpleegkunde en verpleegkundig specialisten GGZ. Dit doe ik bij de GGZ in Breda en de Verpleegkundig Specialisten opleiding in Utrecht. Eind 2019 ben ik na het jubileumcongres ‘verleden, heden en toekomst’ bestuurslid geworden van de stichting. De visie en het doel van StAP spreken mij aan. Voor mij is het vak van verpleegkundige en verloskundige  onlosmakelijk verbonden met de praktijk van de mensen die het betreft. Hierbij is de dialoog naar mijn idee essentieel en een mooi aspect van het werk, het opleiden en het leren van en met elkaar.

StAP is een ANBI-geregistreerde stichting, hetgeen inhoudt dat giften volledig aftrekbaar zijn van de belasting. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling = een goed doel.