Beleid

De Stichting Anna Poot (StAP) wil samenwerking bevorderen tussen docenten en studenten verpleegkunde en verloskunde uit enkele Afrikaanse landen, (Uganda, Kenia en Tanzania) en Nederland , en het verlenen van studiebeurzen voor de Afrikaanse studenten. StAP wil hierdoor een bijdrage leveren aan een solidaire internationale gezondheidszorg. Zij doet dit door onder andere het:

  • het faciliteren van een platform waarin een uitwisseling kan plaatsvinden tussen verpleegkundige/verloskundige/opleidingen in Nederland en samenwerkingspartners.
  • het werven van fondsen om de ondersteuning te financieren;
  • het verstrekken van beurzen aan individuen in ontwikkelingslanden die de basis- of een vervolgopleiding willen volgen in een eigen of naburig land
  •   het leggen van contacten met overheidsintanties en niet- gouvernementele organisaties in ontwikkelingslanden die zich bezig houden met het opleiden van verpleegkundigen, verzorgenden en verloskundigen;
  • het leggen van contacten met Nederlandse opleidingsinstituten voor verpleegkundigen.

Om de doelstellingen te behalen worden activiteiten ondernomen zoals het:

  • werven van fondsen.
  • het geven van lezingen en presentaties.
  • contacten leggen met opleidingen voor verpleegkundigen en verloskundigen.
  • benaderen van vrijwilligers ter ondersteuning van de bestuurswerkzaamheden (vertalen, mailing verzorgen, ondersteuning onderhoud website).

Het bestuur houdt (naast de vier algemene vergaderingen) twee x per jaar een beleidsdag. Tijdens deze dagen worden plannen gemaakt, beleid geëvalueerd en (her)vastgesteld. De taken zijn verdeeld in portefeuilles. Elke portefeuillehouder presenteert zijn/haar jaarplan tijdens de eerste beleidsvergadering van het lopende jaar.

Geïnteresseerd in het hele (of delen van het) beleidsplan 2012 -2017? Klik hier