Bestuur

Oprichtster, Erelid, Ambassadeur
Mevrouw A. (An) Poot te Amstelveen

Bestuur

Het bestuur van de StAP bestaat uit:

Mevrouw Emma Struis, voorzitter
Sinds 2014 bestuurslid van Stichting Anna Poot. Portefeuille beheer; PR en fondsenwerving. Haar hele werkzame leven verpleegkundige in verschillende zorgsectoren, zowel in Nederland als Afrika. Werd in Afrika verloskundige en later verpleegkundig specialist GGZ. Werkt in de GGZ en als HBO docent verpleegkunde. Voelt zich verbonden aan StAP om haar connectie te houden met Afrika met collega's en studenten daar, en hen ook de kans te geven om verpleeg- of verloskundige te worden.

Mevrouw Ellen Tromp, penningmeester
Sinds 2018 bestuurslid. Portefeuille Financieel Beheer. Heeft in een gezondheidsproject in Papua Nieuw Guinea gewerkt en is als vrijwilliger actief geweest bij Vluchtelingenwerk Nederland. Zij vindt het belangrijk dat StAP gelijkwaardigheid en dialoog bevordert. Thans is zij werkzaam als epidemioloog bij GGD regio Utrecht en St. Antonius ziekenhuis. Vanuit epidemiologisch gezichtspunt pleit ze binnen StAP voor onderbouwing van gemaakte keuzes en het monitoren van de voortgang. 

Mevrouw Frederika ten Asbroek-de Ruiter, secretaris
Sinds 2015 bestuurslid. Coördinator toekennen beurzen. Zij is verpleegkundige en verloskundige en heeft meerdere jaren in Afrika en Azië gewerkt in verschillende projecten van ADRA en Artsen zonder Grenzen. Werkt momenteel bij Buurtzorg als wijkverpleegkundige. 

Mevrouw Karen Spekhorst, lid                                Sinds 2019 bestuurslid. Jarenlange verpleegkundige ervaring in Afrika, Midden Amerika en Nederland. In al deze landen heeft ze gezien dat goed opgeleide verpleegkundigen belangrijk zijn voor de gezondheidszorg. Door de ervaring in vooral Afrika ziet ze het belang van een dialoog tussen verpleegkundigen en verloskundige omdat uitwisseling van kennis en ideeen kan leiden tot professionele verbreding van het vak. Werkt momenteel als docent verpleegkunde en als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg. 

Mevrouw Arina van Mierlo, lid
Sinds 2019 bestuurslid, zij is verpleegkundig specialist GGZ en opleidings- en onderwijswetenshapper. Heeft ervaring met uitwisseling en scholingsprojecten ten behoeve van het opleiden en kenniscreatie voor verpleegkundigen en docenten in diverse organisaties en landen. Werkt momenteel als docent en onderwijskundige bij Avans Hogeschool te Breda en het opleidingsinstituut voor verpleegkundig specialisten GGZ te Utrecht. 

Algemeen
Het bestuur vergadert zes keer per jaar.
Vier vergaderingen worden gewijd aan reguliere activiteiten en twee vergaderingen staan in het teken van beleidsbepaling.

StAP als ANBI stichting
De bestuursleden zijn vrijwilligers en mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen.

Contact
Indien u contact zoekt met het bestuur kan dit via het contactformulier of kunt u mailen naar: info@stichtingannapoot.com


De stichting heeft een Comite van Aanbeveling bestaande uit:
- Mevr. A. Westerhof, voormalig voorzitter StAP, werkzaam bij het RIVM
- Mevr. A.M. Bierman-van der Does te Empe, voormalig bestuurlid StAP
- Mevr. P.W. Boll-Kruseman te Amsterdam, voormalig directeur Historisch Museum Amsterdam
- Mevr. I. van Ditshuyzen te Schoorl, filmregiseur en producent
- Mevr. Prof. Dr. M.J. Schuurmans te Utrecht, UMC Utrecht vakgroep verplegingswetenschappen
- Prof. Dr. W. van Tilburg te Aalsmeer, hoogleraar psychiatrie V.U. Amsterdam
- Mevr. B. Wikstrom te Capelle a/d IJssel, beeldhouwer