Aktiviteiten 2010

April: Leidse studenten Verpleegkunde promoten STAP

Op 8 April j.l. werd op de Hogeschool Leiden, door de afdeling Verpleegkunde, een bijeenkomst georganiseerd in het kader van de Minor Internationalisering. Michelle Vermeij en Lucienne Grundeken, 2 HBOV studenten schreven een projectdocument met de titel “Verpleegkundige in eigen land of niet?” De aanleiding voor dit onderwerp lag in de titel van het symposium van
3 oktober 2009 “De verpleging in…de stad uit”. De leidse HBOV heeft dat onderwerp aangegrepen om de 2 studenten het een en ander te laten uitzoeken in het kader van hun studie.

Voor de bijeenkomst werden docenten en studenten uitgenodigd en de bestuursleden van Stap, Anneke Westerhof (vz) en Anke Kuiper.

De studenten bestudeerden literatuur naar oorzaken en gevolgen van braindrain en braingain; zij schreven individueel een essay met pittige stellingen en kwamen met inhoudelijke argumenten wat overheden in ontwikkelingslanden en in Nederland er mee/aan zouden kunnen doen.

Het projectonderdeel waar op 8 April met name aandacht aan werd besteed was de z.g. Adviesnota voor de Stichting Anna Poot. Doel van het advies was om de stichting meer onder de aandacht te brengen van de studenten verpleegkunde op de hogeschool Leiden. Met hun nota zijn de studenten erin geslaagd verschillende onderdelen structureelin het curriculum aan te grijpen voor naamsbekendheid van Stap.

Zo zouden door middel van een college in het kader van internationalisering, doelen, missie, en activiteiten van de stichting door een van de vertegenwoordigers van Stap kunnen worden toegelicht. Dat college moet verplicht worden gesteld, aldus de studenten, want dan komen alle eerstejaars te weten wat Stap doet.

Vervolgens adviseren de schrijvers dat er specifieke casuistiek in een onderwijstaak wordt opgenomen, waardoor studenten zich verdiepen in een student in Afrika die een verpleegkunde opleiding heeft gevolgd, en die financieel ondersteund is door Stap. Die student uit de casus wil zich na de opleiding graag verder ontwikkelen in het buitenland.
Verdieping in braindrain en braingain, in Stap en in studeren en werken/stagelopen in het buitenland zal plaatsvinden.

In een projectopdracht in de voorbereidingsmodule van internationalisering moet, volgens de schrijvers, zeker de Stap worden genoemd als Nederlandse organisatie die het onderwijs in de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden helpt of stimuleert. Door een presentatie, kunnen deelnemende projectleden de Stap onder de aandacht brengen.Folders kunnen daarbij ondersteunend werken.

Ook op de stageplekken kunnen gediplomeerde collega’s kennis maken met Stap via een geïntegreerd project. Inhoud van een stageopdracht zou kunnen zijn: hoe is de opleiding voor verpleegkundigen hier en in ontwikkelingslanden geregeld, wat zijn overeenkomsten en verschillen in opleidingsstelsel? Dan moet je o.a. bij Stap uitkomen voor informatie over verpleegkundige opleidingen, vinden de schrijvers. Bovendien raakt het praktijkveld daardoor geïnformeerd.

Tot slot is een structureel samenwerkingsverband tussen Stap en de hogeschool Leiden nuttig. Het is belangrijk dat de symposia bijvoorbeeld vermeld worden op de blackboard site van de hogeschool. Er wordt door Stap nog te weinig gemikt op de doelgroep studenten. Daar hoort wel een gereduceerd studententarief bij voor het bijwonen van de symposia, aldus de studenten.

Nadat de studenten hun werk hadden toegelicht werden de Stapleden uitgenodigd te “oefenen” met hun in de toekomst te geven college. De aanwezigen werden geïnformeerd over doelen en activiteiten etc. van Stap.

Tot slot werd de Adviesnota plechtig overhandigd aan de voorzitter, Anneke Westerhof, die bijzonder verheugd was met het resultaat.

Het stuk kan als voorbeeld dienen voor andere HBOV’s in het land. StAP kan daarover met die opleidingen in gesprek gaan.

Tot groot genoegen van Stap kreeg deze bijeenkomst nog een vervolg in Juni j.l. Wederom hebben 3 HBOVstudenten uit Leiden gekozen voor het Stap project. Het zijn Justina Koningen, Marit Jerphanion en Muberra Cetin. Op eigen wijze heeft deze projectgroep invulling gegeven aan de onderdelen van het project voor Stap. Ook bij hen vinden we interessante individuele essays over braindrain; een sterke identificatie met het probleem, gedachten over braincirculatie , en persoonlijke ervaringen met braindrain.

In de geschreven adviesnota kiezen ze voor andere alternatieven dan de eerste projectgroep, of sluiten daarop aan.

Stap zal zelf veel moeten ondernemen.
Nadruk ligt op het belang voor Stap van een stevig netwerk (via coordinatoren internationalisering) van verpleegkunde opleidingen in Nederland.
Stap zal een voorlichtingscampagne moeten starten en daarmee de hogescholen afgaan.
Stap wordt geadviseerd om nog eens projecten aan te bieden aan verschillende verpleegkundige opleidingsinstituten.

Studenten die op stage zijn in het buitenland kunnen contact zoeken met verpleegkunde studenten in dat land. Zodoende krijgt Stap meer informatie over de ontwikkeling van de opleidingen in de betreffende landen. Dit is weer nuttig materiaal voor toekomstige projecten.

Tot slot adviseert de projectgroep om naast de folders die er al zijn, de lay-out van de website aantrekkelijk te maken voor de doelgroep (van studenten?)

Stap is ook deze projectgroep zeer erkentelijk voor het geschreven document en zal er in de toekomst met plezier aan werken.

April:

Impressie Bazar Koninginnedag 2010 te Bleiswijk

Oktober:

In oktober werd door 2 leden van het bestuur een lezing gegeven bij de Rotary Voorburg-Vliet