Voor studiebeurzen en Samenwerking

Organisatie

Stichting Anna Poot is een stichting die zich al meer dan 30 jaar inzet voor het onderwijs van verpleegkundige en verloskundige in Oost Afrika.StAP is opgericht in 1989. Het was een afscheidscadeau dat bij haar pensionering werd aangeboden aan Anna Poot,

De laatste drie jaar is de stichting bezig met een nieuwe  vorm voor het beleid  te zoeken. De Hoofddoelstelling van de stichting is  het financieel ondersteunen van de studenten verpleegkunde en verloskunde. Daarnaast wil het bestuur  een dialoog tussen verpleegkunde en verloskunde studenten en de scholen in Kenia, Tanzania, Oeganda en Nederland  tot stand brengen. Dit is  een speerpunt in het nieuwe beleid. Het doel is ,dat studenten van en met elkaar leren over invulling van het beroep verpleegkunde en verloskunde en van elkaar leren.Op deze manier willen de stichting ook bijdragen de eigen kracht van Afrika en deze laten zien en horen.

Rechstreeks contact met scholen.

De scholen die ondersteuning krijgen van StAP  zijn opgezet door kerkelijke organisaties. De Studenten die ondersteuning krijgen worden voorgedragen door de principal tutors. Het Bestuur van StAP heeft een persoonlijke band met de principal tutors zodat de opvolging van studenten mogelijk is.

Via een zoom meeting bespreken de bestuursleden lopende zaken met de principal tutors.Op deze manier worden actuele thema’s uitgewisseld. De oorlog in de oekraïne geeft op dit moment veel financiële problemen voor de scholen en de studenten . Het betalen van de schoolgelden is voor veel studenten nu nog moeilijker dan voorheen. Ook de corona pandemie heeft een grote impact op het onderwijs gehad.

Zoveel mogelijk voor de studenten

Sinds de oprichting verstrekte StAP beurzen aan meer dan 800 studenten in Kenia, Tanzania en Oeganda.

De studenten en principal tutors sturen regelmatig een update van de studievoortgang. Zo sturen de studenten foto’s van het afstuderen.

Op dit moment is het bestuur van StAP bezig met een vernieuwing van de website en aan het onderzoeken of er een manier is waarop de studenten via de website contact kunnen maken met studenten in nederland

Ook u kunt StAP steunen

Het bestuur merkt dat de fondsen voor de financiële ondersteuning terug lopen. Het resultaat is dat de stichting steeds minder studenten kan ondersteunen.Het zoeken naar sponsoren of andere manieren om mensen te betrekken bij de stichting zoals het werven van nieuwe bestuursleden is  een taak van het bestuur.

Het bestuur van StAP wil door middel van dit artikel steun vragen om…

Donaties:Overmaken op rek.nr. NL 96 TRIO 0390 3091 41(BIC: TRIONL2U)t.n.v. Stichting Anna Pootof www.stichtingannapoot.com/donatie
Contact:info@stichtingannapoot.com
of StAP, p/a Diezestraat 4, 3522GZ Utrechtwww.stichtingannapoot.com